Werkwijze Klaver 6

Werkwijze

Wij werken vanuit een integratieve benadering, dit betekent dat de medewerker centraal staat. Ieder mens is uniek en verdient een eigen benadering. Wij beschikken over ruime ervaring en een uitgebreid repertoire aan interventies en technieken, zodat we kunnen aansluiten bij ieder persoon en het veranderingsproces op maat kunnen begeleiden.

Wij richten ons niet alleen op het denken en doen, maar zijn van mening dat er nog een aantal dimensies bij horen, die het verhaal compleet en inzichtelijk maken.

Fases in het proces

Doelbepaling: wat gaat goed en wat kan beter. Welk doel streeft de medewerker na, welk effect gaat dit hebben op zijn (werk)omgeving, wat is reëel en haalbaar en wat motiveert om de beweging te maken.

Bewustwording van vaste patronen, overtuigingen, denkbeelden, stressbronnen, maar ook van eigen kwaliteiten, hulpbronnen, drijfveren en wensen.
‘Dit ben ik, dit is wat ik doe, dit is hoe ik overkom. Ik leer mezelf steeds beter kennen.’

Aanvaarding van kwaliteiten en valkuilen. Aanvaarding te zijn wie je bent met alles dat je in je hebt.
‘Het is wat het is en ik ben wie ik ben. Hier heb ik last van en dit wil ik anders. Dit is mijn doel en zo pak ik het aan.’

Bewerking van innerlijke structuur en belevingswereld. Gebruik makend van eigen hulpbronnen en innerlijke wijsheid, gaat de medewerker onder deskundige begeleiding zijn problemen aanpakken en oplossen.
‘Meestal voel ik me prettig en in contact met mezelf en mijn omgeving. Alleen op die specifieke momenten in die bepaalde context en omgeving reageer en voel ik me niet prettig. Ik doe dat wat nodig is om me ook op die momenten in die context prettig te voelen en te reageren zoals ik dat wil en gepast vind.’

Integratie van delen van de persoonlijkheid waardoor het potentieel van de medewerker beschikbaar komt en gebruikt kan worden.
‘Ik heb grip en ervaar keuzevrijheid. Ik bepaal en ben zelf verantwoordelijk voor mijn gedrag, gevoel en gedachtes. Waar ik eerder werd overvallen door een emotie of me ineens gedroeg zoals ik eigenlijk niet wilde, heb ik nu weer de regie. Ik voel me krachtiger en vrijer.’

Bekrachtiging waarbij de medewerker terugblikt op zijn proces en de doorlopen stappen. In gaat zien hoe hij dit voor elkaar gekregen heeft en weet hoe hij de positieve verandering zelf kan voortzetten.
‘Ik heb mijn doel bereikt en voel, denk en gedraag me zoals ik dat wil. Wow, en ik heb dat zelf gedaan, ik voel me blij en trots. Ik hou van mezelf en ik zorg daarom goed voor mezelf. Ik behandel mezelf en een ander met respect.’

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bel ons op 06-50231571 of stuur een e-mail naar info@klaver-6.nl