Integratief

Integratief

Bij integratieve therapie staat de mens centraal, en niet de therapievorm. Elk mens bestaat uit verschillende facetten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: gedrag, emoties, gedachten, sociale context, en de lichamelijke en spirituele beleving. Bij een integratieve aanpak streven we ernaar om al die facetten met elkaar in balans te brengen.

Omdat ieder mens uniek is, hanteren we geen standaardaanpak. We maken gebruik van interventies uit verschillende therapievormen die passen bij de mens die voor ons staat. Hierdoor ontstaat een behandeling op maat.

Diep van binnen kent ieder mens zichzelf het beste. Je weet het, kunt het en doet het. Dat weten, komt vanuit het onbewuste. Door het stellen van de juiste vragen vind je de antwoorden.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bel ons op 06-50231571 of stuur een e-mail naar info@klaver-6.nl